شرح مطلب : رشاء و ارتشاء


رشاء و ارتشاء


رشاء و ارتشاء

...زمانيکه به کارمند دولت مالي پرداخت ميشود که عملي را اجرا کند و يا مانع از اجراي عملي گردد

 پرداخت رشوه صورت گرفته و از جمله جرائم عليه آسايش عمومي است و نتيجه اش جز فساد اداري نميتواند باشد . رشا را رشوه دادن و گرفتن رشوه را ارتشاء ميگويند که هر دو از مصاديق بارز مجرمانه است 
به دليل جوانب متعدد و گاها پيچيده اين موارد لطفا وکالت هر گونه موارد حقوقي در اين زمينه را به ما بسپاريد مجموعه ما با کادري از بهترين وکلا و متخصصين و مشاورين زبده تا زمان احقاق حق شما و رفع کامل مشکل در کنار شماست . با ما تماس بگيريد و در اين زمينه يا موارد مشابه مشاوره تخصصي بگيريد .
 تاریخ ثبت:1396/11/4 - 8:19:11 AM