شرح مطلب : مشروبات الکلي


مشروبات الکلي


مشروبات الکلي

ساخت مشروبات الکلي-حمل مشروبات الکلي - توزيع مشروبات الکلي

به دليل جوانب متعدد و گاها پيچيده اين موارد لطفا وکالت هر گونه موارد حقوقي در اين زمينه را به ما بسپاريد مجموعه ما با کادري از بهترين وکلا و متخصصين و مشاورين زبده تا زمان احقاق حق شما و رفع کامل مشکل در کنار شماست . با ما تماس بگيريد و در اين زمينه يا موارد مشابه مشاوره تخصصي بگيريد .قاچاق يا حمل مشروبات الکلي از جمله جرائم خاصي است که علاوه
بر عموميتي که دارد متاسفانه از هيچيک از مقالات ، کتابهاي حقوقي اشاره صريحي به آن نشده است . وضعيت عرفي و قانوني در اين مورد با سه وضعيت متفاوت مواجه است .
1 – قبل از تصويب ماده 703 ق.م.ا سال 1375
2 – پيش از نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام سال 1381
3 – پس از قانون بودجه 1386

 دليل جوانب متعدد و گاها پيچيده اين موارد لطفا وکالت هر گونه موارد حقوقي در اين زمينه را به ما بسپاريد مجموعه ما با کادري از بهترين وکلا و متخصصين و مشاورين زبده تا زمان احقاق حق شما و رفع کامل مشکل در کنار شماست . با ما تماس بگيريد و در اين زمينه يا موارد مشابه مشاوره تخصصي بگيريد 


قاچاق،حمل و يا توزيع مشروبات الکلي از جمله جرائم خاصي است که علاوه بر عموميتي که دارد متاسفانه از هيچيک از مقالات ، کتابهاي حقوقي اشاره صريحي به آن نشده است . وضعيت عرفي و قانوني در اين مورد با سه وضعيت متفاوت مواجه است 
 تاریخ ثبت:1396/11/4 - 9:01:43 AM