شرح مطلب : خيانت در امانت


خيانت در امانت


خيانت در امانت

......خيانت در امانت از جمله جرائم عليه اموال است

و غالبا زماني محقق ميشود که مالک قانوني مالي را به دست شخص نا اهلي ميسپارد و آن شخص هم تعدي با تصرفات غير قانوني در مال ميکند
به دليل جوانب متعدد و گاها پيچيده اين موارد لطفا وکالت هر گونه موارد حقوقي در اين زمينه را به ما بسپاريد مجموعه ما با کادري از بهترين وکلا و متخصصين و مشاورين زبده تا زمان احقاق حق شما و رفع کامل مشکل در کنار شماست . با ما تماس بگيريد و در اين زمينه يا موارد مشابه مشاوره تخصصي بگيريد .تاریخ ثبت:1396/11/4 - 8:06:30 AM