شرح خبر : دکتر محسن طاعتي مقدم


دکتر محسن طاعتي مقدم


...بسمه تعالي

                                                                          

                                                                    

نام و نام خانوادگي:  دکتر محسن طاعتي مقدم                                              

تاريخ تولد 19/2/1357

تلفن همراه:  09111320358 --09124455510

آدرس الکترونيکي:  Mohsentaatiziyabari@Gmail.com

 • سوابق تحصيلي و  مهارت هاي کسب شده:
 • دکتراي حقوق ازدانشگاه بين المللي بنياد علوم و فنون حکمت ايرانيان
 • مدرک کارشناسي ارشد حقوق و جزا از دانشگاه پرديس توسعه علوم و فنون فارابي
 • مدرک مديريت و رهبري از دانشگاه تهران
 • گواهينامه مشاوره حقوقي از مرکز آموزش عالي آزاد وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري
 • مدرک کوتاه مدت جرم شناسي از دانشگاه بين المللي علوم  و تحقيقات اوراسيا
 • گواهينامه  CIP اروپا و مديريت منابع انساني و نظارت بر سازمان ها
 • گواهينامه بازرگاني و کارشناس ارشد مديريت بازرگاني از TRNS آمريکا
 • گواهينامه مديريت و رهبري از  QAL انگلستان
 • مدرک دوره کوتاه مدت تجارت الکترونيک از دانشگاه آکسفورد انگلستان
 • گواهينامه و دوره تکميلي اقتصاد مديران از دانشگاه ICS اروپا
 • سوابق کاري:
 • مدير عامل شرکت بازرگاني پارسيان خودرو
 • رئيس بخش حقوقي و رئيس هيئت مديره شرکت اتحاد مهر
 • کارشناس و مشاورعالي و مسئول تضامين کالاي پخش رضوي (شمال کشور)
 • مدير عامل  مهر آستان رضوي
 • رئيس هيات موسس موسسه حقوقي رسالت و عدالت (رسالت آوران عدالت گيلان)
 • مشاور  عالي حقوقي و اقتصادي فولاد کاوه
 • مشاور  حقوقي و اقتصادي آرمان تجارت

 

 • نويسنده کتاب
 • حقوق مدني
 • قانون و دعاوي چک
 • تابعيت حقوق خصوصي
 • ترجمه کتاب
 • مديريت ريسک (راهنماي پياده سازي 31000 ISO)
 • رهايي معلمان از استرس (مثلث مقابله راهکارهاي نوين در اين خصوص)
 • روانشناسي جنايي (راهنمايي براي دانش پژوهان)
 • کيفيت در آموزش عالي (ايجاد توسعه فضيلت شيوه هاي حرفه اي)
 • مديريت منابع انساني (من موهان جشي)

 

 

و همچنين

 • چهره ماندگار مديريت و کارآفريني در  سال 1396 در اولين اجلاس ملي مديريت و کار آفريني و همچنين کارآفرين برتر سال 1397 در دومين اجلاس ملي مديريت و کارآفريني  
 • دريافت تنديس ويژه مديريت از سوي کارشناسان مديريت اروپا در سال 2017
 • دريافت دوک مديريت و مديريت طلايي  دانشگاه TRNS آمريکا در سال 2018